Program Zwalczania Szkodników

Firma Blattaria Polska Sp. z o.o. na rynku polskim obecna jest od ponad dziesięciu lat. Od końca lat 90-tych wyspecjalizowała się w kontroli obecności szkodników oraz ich zwalczaniu na terenie zakładów przemysłu spożywczego. Zdobyte zagranicą, a także na rynku krajowym doświadczenie zawodowe zaowocowało opracowaniem Programu Zwalczania Szkodników BLATTARIA POLSKA. Został on stworzony w oparciu o wymogi prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej. Zawarte w nim procedury i instrukcje zgodne są nie tylko z wytycznymi obligatoryjnych systemów jakości takich jak: GHP, GMP czy HACCP, ale również ze standardami IFS/BRC oraz AIB. Procedury te zapewniają zarówno skuteczny monitoring jak i zwalczanie wszelkiego rodzaju szkodników.
Potwierdzeniem najwyższej jakości wykonywanej w ramach Programu usługi są wyniki zewnętrznych audytów, w szczególności zaś prowadzonych w ramach AIB Consolidated Standards for Food Safety.
Standard ten podzielony jest na pięć kategorii, m in. „PEST CONTROL" (Zwalczanie Szkodników), z których każda oceniana jest w skali punktowej od 0 do 200.
Zawartość merytoryczna programu oraz skuteczność działań podejmowanych w jego ramach kilkukrotnie uzyskała notę „Minor improvement" co oznacza uzyskanie wyniku powyżej 180 pkt. Jednocześnie nigdy nie zdarzył się przypadek, abyśmy uzyskali wynik poniżej 160 pkt., co traktowane jest jako „Serious deficiencies".

2008 Blattaria Polska Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl