Detektor moli typu "Zebra"

Przeznaczony do monitorowania obecności moli. Zawiera dyspenser feromonów płciowych wabiących mole z gatunków Plodia i Ephestia. Pozwala na wczesne wykrycie pojedynczych osobników i ostrzeżenie przed możliwością infestacji pomieszczeń.
Zalecane jest, aby na powierzchnię 600m3 przypadał min. 1 detektor. Do stosowania w magazynach surowców, wyrobów gotowych, w strefach produkcyjnych, korytarzach, łącznikach. Czas działania dyspensera w zależności od rodzaju od 6 do 12 tygodni.
Idealne do stosowania w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu.2008 Blattaria Polska Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl